Sikringsskap - nytt sikringsskap

Et sikringsskap er sentralen for alt det elektriske anlegget i boligen din. Pass på at du har et sikringsskap som ikke er for gammelt. Sikringsskap kan være en kilde til boligbrann, og mange branner i Norge skyldes feil på det elektriske anlegget. Vi har en egen nettbutikk hvor du kan kjøpe nytt sikringsskap.

Utskiftning av gamle sikringsskap er en fornuftig investering i boliger hvor strømmen går ofte. Overbelastning av sikringsskap er en brannfare i eldre boliger. Et sikringsskap med automatsikringer er en god investering rent økonomisk, siden sikringene aldri trenger å skiftes. Et nytt sikringsskap inneholder også en jordfeilsbryter for å unngå jordfeil. Et nytt sikringsskap hever ofte nivået på sikringene slik at boligen tåler mer bruk av strøm.

Bytt sikringsskap ved store elektriske endringer

Bytte av sikringsskap kan være aktuelt etter at man har lagt nye varmekabler på badet. Det kan også være aktuelt ved andre større utskiftninger av elektrisk utstyr.

Ta kontakt med Myhre Elektro AS for mer informasjon om sikringsskap i Akershus, Hedmark og på Jessheim.