Energiøkonomisering i Akershus og Hedmark

Energiøkonomisering er bedre kjent under betegnelsen ENØK. Energiøkonomisering handler om optimal utnyttelse av energi og energisparing med tilgjengelige energiressurser for å oppnå økonomiske besparelser.

Aktiviteter innen energisparing og energiøkonomisering avhenger av forholdet mellom energipriser og driftskostnader for de nødvendige elektriske installasjoner. For bedrifter innen industri, landbruk og forretninger kan det være store penger å spare på tiltak innen energiøkonomisering. Særlig for industrien vil det alltid være lurt å redusere sine drifts- og energiutgifter.

Riktig bruk og montering av produkter som gir bedre energiøkonomisering kan være en utfordring for utrente hender og amatørelektrikere. Derfor anbefaler vi at du kjøper både produkter og montering av disse av samme leverandør.

Ta kontakt med Myhre Elektro AS for mer informasjon om energiøkonomisering (ENØK) i Akershus, Hedmark og Jessheim.