Elektrisk installasjon i Hedmark og Akershus

Elektrisk installasjon er et begrep som betegner distribusjonen av elektrisk strøm i bygninger med høyeste spenning på 400 V. Opererer man med høyere spenninger benyttes begrepet elektrisk anlegg.

Distribusjonssystemet består av et system for inntak fra luft- eller jordkabel, samt et internt distribusjonsnett der sikringsskapet er sentralen. For å ivareta sikkerheten er elektriske installasjoner regulert med ulike forskrifter.

Ta kontakt med Myhre Elektro AS for mer informasjon om elektrisk installasjon og elektrisk anlegg i Akershus og Hedmark.