Anbud Elektriker i Akershus og Hedmark

Anbud på elektriker for å dekke små og store elektrikertjenester kan være en omfattende prosess. Her er mange lover og regler som må følges. For offentlige myndigheter er det ekstra strenge regler når stat og kommune skal gå til anskaffelse av varer og tjenester. Dette gjelder også for innkjøp av produkter og service for bygg, anlegg og andre ytelser.

Ta kontakt med Myhre Elektro AS for mer informasjon om anbud på elektriker.

Omfattende regelverk på anbud av elektriker


Etter at Norge gikk med i EØS er det et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser gjennom anbud. Regelverket stiller strenge krav til forberedelse, gjennomføring og avslutning av anskaffelsene, blant annet med omfattende dokumentasjon, spesiell kunngjøring, frister, inngåelse av kontrakt ved avtaledokument og adgang til å klage til den som anskaffer og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (forkortet til KOFA), samt å angripe beslutninger ved å gå til domstolene. For eksempel skal ytelsene være spesifisert på bestemte måter, det er kvalifikasjonskrav til leverandørene og det skal settes opp tildelingskriterier for valg av anbud eller tilbud.

De tre hovedmetodene, «anskaffelsesprosedyrene», for å anskaffe noe til det offentlige, er anbudskonkurranser med anbud som det er forbudt å forhandle om, konkurranse med forhandlinger og direkte anskaffelse. Hvilken metode det er tillatt å benytte, avhenger stort sett av hvor store beløp anskaffelsen gjelder. Beløpsgrensene for anbudskonkurranser og forhandlede konkurranser, er fastsatt som såkalte terskelverdier («EØS-terskelverdiene»).

Kunngjøringspliktige konkurranser skal publiseres i den nasjonale databasen Doffin.
Det har vært og er spesielt omstridt om grensen mellom direkte anskaffelser og andre anskaffelser («den nasjonale terskelverdien») skal være ved kroner 100 000, kroner 200 000, kroner 500 000 eller 1,8 millioner kroner. Leverandørene ønsker lavest mulig beløp mens særlig mindre kommuner ønsker høyere beløp. Forskrift av 7.4.2006 har grensen ved kroner 500 000, med visse særregler for anskaffelser mellom dette beløpet og kroner 100 000.

Fast avtale med elektriker

For private og bedrifter gjelder ikke det samme regelsettet om anbud når man trenger en elektriker. Derfor tilbyr Myhre Elektro AS private og bedrifter en avtale om fast elektriker. Formålet med å tilby særlig boligeiere en fast elektriker er å sikre at boligens elektriske anlegg er i orden. Det er boligeier som har det formelle ansvaret for at el-anlegget i tilfredsstillende, men det er elektrikerens oppgave å utøve dette ansvaret.

Ta kontakt med Myhre Elektro AS for mer informasjon om anbud på elektriker i Hedmark og Akershus.