Elektriske sikkerhetstips

Gode råd

  • Bruk aldri sterkere pære enn lampen er godkjent for
  • Bruk kun godkjent utstyr
  • Ikke tørk tøy på elektriske ovner
  • Hold gardiner borte fra elektriske ovner
  • Ikke legg skjøteledninger gjennom døråpninger.
  • Unngå koblingsklyser
  • Unngå lange skjøteledninger
  • Ikke utfør arbeid som krever registrert fagmann
  • Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk.
  • Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Kontakt din elektroinstallatør.

Overspenningsvern

Overspenningsvern monteres i sikringsskapet og beskytter mot endringer i den elektriske spenningen. Som for eksempel under tordenvær.

Jordfeilbryter

En jordfeilbryter som er montert i sikringsskapet kobler ut strømmen på millisekunder dersom det oppstår en feil i det elektriske anlegget. Har du fått støt når du har tatt på komfyren eller lampen over kjøkkenbenken, er dette et varsel om at noe er galt.

Det er ditt ansvar!

Eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand.