Service

Vi utfører service på alle typer elektriske installasjoner. Regelmessig service sikrer optimal funksjonalitet på dine el-anlegg, samtidig som det kan bidra til å forlenge deres levetid. Vi har lang erfaring med vedlikehold av større elektriske anlegg, og tilbyr service til aktører i industri, landbruk og produksjonsbedrifter.

Serviceavtale bidrar til optimal drift

Med tiden vil det oppstå slitasje på alle elektriske installasjoner. I verste fall kan dette føre til driftsstans, noe som igjen vil gi tapte inntekter. En serviceavtale med årlig gjennomgang er en god investering for å unngå slike situasjoner. På kontrollene avdekkes eventuelle forhold som krever utbedring, og vi sørger for at disse blir utført før det oppstår avvik som går ut over deres drift.

En serviceavtale er den beste måten å garantere at service blir utført regelmessig. Vi tilbyr skreddersydde avtaler for både el-installasjoner og alarmanlegg, og kan også tilby serviceavtale med døgnvakt.

Høy kompetanse på elektriske installasjoner

Vi har høy kompetanse innenfor vårt felt og vet hva som skal til for at dine elektriske installasjoner skal fungere optimalt. Når du investerer i tjenester levert av oss, skal du kunne stole på at du får produkter og service av høyeste kvalitet.

Det viktigste for oss er at våre kunder er fornøyd med det vi leverer. Derfor gir vi god oppfølging i etterkant av installasjonen, for å opprettholde den gode kvaliteten på anleggene i lang tid etter kjøp.