Brannalarm

Vi har høy kompetanse på alarmanlegg og leverer brannalarmer av god kvalitet til privatpersoner, bedrifter, offentlige bygg og landbruksanlegg. Våre montører har lang erfaring med alt innen elektroinstallasjon, og leverer alarmanlegg fra Elotec til kunder i Hedmark, Oslo og Akershus.

Verner om liv og verdier

En brannalarm kan redde liv og verne om verdiene i ditt hus eller din virksomhets lokaler. Alarmen gir økt sikkerhet, og kan også gi avslag i pris på forsikring. Vår spisskompetanse er på levering og prosjektering av større alarmanlegg for industri og landbruk, men vi leverer også mindre, helt enkle brannalarmer.

For mange virksomheter er det strenge krav og forskrifter knyttet til sikkerhet og alarmanlegg. Alarmsystemene vi installerer er forskriftsmessig godkjent, og vi sørger også for at de tilfredsstiller kravene fra deres forsikringsselskap.

Prosjektering, montering og service

Vi vektlegger god oppfølging av våre kunder, og jobber for å bidra til at sikkerheten til enhver tid er på topp. Når du bestiller et alarmanlegg, bistår vi i planleggingen for å sikre hensiktsmessig utforming og optimal funksjonalitet. Vi står naturligvis for montering av anlegget og kan også utføre service i etterkant. Vi anbefaler årlig kontroll av anlegget, så du vet at det virker som det skal dersom uhellet skulle være ute.